Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

Με τον όρο προσβασιμότητα στο διαδίκτυο εννοούμε ότι άτομα με αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστό και πιο συγκεκριμένα μπορούν να αντιληφθούν, να κατανοήσουν, να προηγηθούν και να αλληλεπιδράσουν με τον ιστό ή και να συνεισφέρουν σε αυτόν αν το επιθυμούν. Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως οι οπτικές, οι ακουστικές οι γνωστικές αλλά και οι νευρολογικές και κινητικές αναπηρίες, ενώ αφορά επίσης όλους τους ανθρώπους που λόγω γήρατος μπορεί να παρουσιάσουν κάποια μεταβολή στις ικανότητες τους.


Γιατί είναι σημαντική η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο;

Ο παγκόσμιος ιστός είναι πλέον ένας σημαντικός πόρος που συνεισφέρει σε κάθε πτυχή του ανθρώπου, στην εκπαίδευση του, στην απασχόληση, στην αναψυχή καθώς και σε πολλά άλλα και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρέχεται ισότιμα σε όλους είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, δίνοντάς τους τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια διακαιώματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις η προσβασιμότητα είναι υποχρεωτική μέσα από την νομοθεσία ενώ κάποιοι φορείς και οργανισμοί το εντάσσουν ως πτυχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.

Προσβάσιμο διαδίκτυο

Η πρωτοβουλία για τη προσβασιμότητα στο παγκόσμιο ιστό - Web Accessibility Initiative (WAI) συγκεντρώνει άτομα και οργανισμούς από όλο το κόσμο και έχει ως στόχο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών οδηγιών για προγραμματιστές που διευκολύνουν τη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο. Αυτές οι οδηγίες WAI θεωρούνται πλέον ένα διεθνές πρότυπο για την προσβασιμότητα στο Web.

Κάνοντας την ιστοσελίδα σας προσβάσιμη

Η πρόσβαση σε μια τοποθεσία Web μπορεί να είναι απλή ή πολύπλοκη, ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος περιεχομένου, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του ιστότοπου, καθώς και τα εργαλεία ανάπτυξης και το περιβάλλον αυτού. Πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας υλοποιούνται εύκολα εάν σχεδιάζονται από την αρχή της ανάπτυξης ιστοσελίδων ή του επανασχεδιασμού τους. Η τροποποίηση των μη προσβάσιμων τοποθεσιών Web σε προσβάσιμες μπορεί να απαιτήσει σημαντική προσπάθεια, ειδικά σε περιοχές που δεν είχαν αρχικά “κωδικοποιηθεί” σωστά με τυπική σήμανση HTML και τοποθεσίες με συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου, όπως πολυμέσα.

Αξιολόγηση της προσβασιμότητας ενός ιστοτόπου

Κατά την ανάπτυξη ή τον επανασχεδιασμό ενός ιστότοπου, η αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε πρώιμο στάδιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα προσβασιμότητας νωρίς, όταν είναι ευκολότερο να τα αντιμετωπίσει. Απλές τεχνικές όπως η αλλαγή ρυθμίσεων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να καθορίσουν αν μια ιστοσελίδα πληροί ορισμένες οδηγίες προσβασιμότητας, ενώ μια περιεκτική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί εάν ένας ιστότοπος πληροί όλες τις οδηγίες προσβασιμότητας είναι πολύ πιο περίπλοκη. Υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν στην αξιολόγηση, ωστόσο, κανένα εργαλείο από μόνο του δεν μπορεί να καθορίσει εάν ένας ιστότοπος πληροί τις οδηγίες προσβασιμότητας. Απαιτείται αξιόπιστη αξιολόγηση από τον άνθρωπο για να προσδιοριστεί εάν είναι προσβάσιμη μια τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3.org/WAI/

Χρησιμοποιούμε cookies & παρόμοιες τεχνολογίες

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μονάδες αποθήκευσης και συλλέγει στατιστικά για την βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε σε αυτό.

Περισσότερα