Τι είναι η στατική ιστοσελίδα;

Πολλές φορές ακούμε πως μια ιστοσελίδα είναι στατική (static/flat web-page), τι σημαίνει όμως αυτό; Πολλοί άνθρωποι νομίζουν οτι στατική είναι μια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο δεν παρουσιάζει κίνηση, αυτό όμως δεν ισχύει.


Στατική ονομάζεται η ιστοσελίδα που αποτελείται από στατικό, μη μεταβλητό, περιεχόμενο, όταν το περιεχόμενό της δηλαδή μεταφέρεται στο χρήστη με τη μορφή που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή (web server), χωρίς να μεσολαβεί κάποια άλλη εφαρμογή. Αυτό σημαίνει πως είναι κατάλληλη όταν το περιεχόμενο δεν χρειάζεται συνεχή ανανέωση, καθώς οι εκάστοτε αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από κάποιον χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Με τον όρο στατική δεν εννοείται φυσικά, οτι δεν αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, απλά οι αλλαγές δεν είναι εύκολες καθώς δεν πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα. Η στατική ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, βίντεο και γραφικά στοιχεία, άρα να εμφανίζει κίνηση, αλλά δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με το χρήστη. Συνήθως είναι αποθηκευμένη σε μορφή HTML (Hyper Text Markup Language - Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) και μεταφέρεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου).

Μια στατική ιστοσελίδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαδικτυακών τόπων με σχετικά μικρό περιεχόμενο, και γι’ αυτό συνήθως δεν ξεπερνά τις δέκα σελίδες. Αυτό σημαίνει οτι η ανάπτυξή της έχει χαμηλότερο κόστος γιατί αφενός μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα και οικονομικά και αφετέρου εξαιτίας του περιορισμένου περιεχομένου της έχει μικρότερες απαιτήσεις στο χώρο, αλλά και στο κόστους του χώρου φιλοξενίας. Ένα επίσης θετικό στοιχείο μιας στατικής ιστοσελίδας είναι οτι έχει συνήθως και καλύτερη ταχύτητα φόρτωσης έναντι μιας δυναμικής, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τον επισκέπτη. Είναι μια πολύ καλή λύση για όσους επαγγελματίες ή ιδιώτες επιθυμούν μια απλή, περιεκτική αλλά και οικονομική παρουσία στο διαδίκτυο.

Χρησιμοποιούμε cookies & παρόμοιες τεχνολογίες

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μονάδες αποθήκευσης και συλλέγει στατιστικά για την βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε σε αυτό.

Περισσότερα